Tiedote

Pk-yritykset uskovat suhdanteiden paranevan lievästi ja liikevaihdon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Yritysten kannattavuusodotukset sen sijaan pysyvät ennallaan. Tulevaisuudenodotukset ovat kokonaisuutena pysyneet edelleen nousuvoittoisina.

Suomen Yrittäjien ja Finnveran tekemään Pk-yritysbarometriin vastanneista yli 3 000 yrityksestä puolet uskoo suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 40 prosenttia uskoo suhdanteiden paranevan. Oman liikevaihdon kasvuun uskoo puolet yrityksistä, kun vain yksi kymmenestä uskoo volyymin laskevan seuraavan vuoden kuluessa. Eniten kasvu-uskoa on nuorilla ja kasvuhakuisilla yrityksillä.

Yhä useampi pk-yritys aikoo myös lisätä henkilökuntaansa. Joka viides vastaaja sanoo, että henkilökunta lisääntyy seuraavan 12 kuukauden aikana ja vain viisi prosenttia arvelee henkilökunnan vähenevän vastaavana aikana. Pk-yritysten barometriarviot tarkoittaisivat toteutuessaan työnantajien määrään suhteutettuna 10000–20000 uutta työpaikkaa pk-sektorille seuraavan vuoden aikana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana pk-yrityksiin on syntynyt yli 200000 työpaikkaa.

Suhdanteiden parantuessa työpaikkojen määrä näyttäisi siis pk-yrityksissä lisääntyvän edelleen tasaisesti. Näin ollen uusien työpaikkojen syntytahti jatkuu pk-yrityksissä vähintään nykyisellä tasollaan. Työllisyyskehitys on kokonaisuutena jäänyt Suomessa kuitenkin heikoksi, koska vuoden 2002 ja 2003 aikana työpaikat vähenivät selvästi suurissa yrityksissä ja vientisektorilla.